Alternativní zdroje energie je třeba neustále hledat. Velmi efektivním způsobem je fotovoltaika. Solární energie je obnovitelný zdroj, stačí mít fotovoltaické panely a můžete sluneční záření začít měnit na elektrickou energii. Zpočátku byla problémem cena, protože panely se vyráběly z čistého křemíku, jehož výroba je poměrně drahá. V současné době se stále víc přechází na organické materiály - plasty, jejichž výroba je podstatně levnější, ovšem na úkor účinnosti. I když však účinnost dokážeme zvýšit, fotovoltaické panely využívající plasty však nemají dlouhou životnost. je to dáno tím, že organické sloučeniny rychle stárnou, jsou-li vystaveny dlouhodobě působení vzduchu a slunečního záření. To už problém je, protože pořizovací cena fotovoltaických panelů není zase tak nízká, abyste si mohli říct, že vám nevadí, že je musíte za pár let vyměnit. je potřeba také, aby se vám pořizovací náklady na fotovoltaický systém minimálně vrátily, pokud už tedy nezhodnotily. Nicméně organické a kompozitní materiály jsou nejrychleji se rozvíjejícím oborem chemie a stále se vyvbíjí nové materiály, které jsou lepší, mají praktičtější vlastnosti a delší životnost.